Pečujete správně o svůj zrak?

Vzhledem k tomu, že zrakem vnímáme kolem 80% veškerých informací a podnětů z vnějšího světa, je potřeba se o něj velmi pečlivě starat. Zrak velkou měrou ovlivňuje i náš životní styl, především pak skladba stravy.

  • Vhodné potraviny

Strava by měla být co nejvíce pestrá, měla by obsahovat vitamíny a minerály. Mezi vhodné potraviny, které našemu zraku rozhodně prospějí, patří vejce, mořské ryby, kukuřice, sója, borůvky, česnek, semínka a olivový olej.

  • Pravidelné cvičení

Nejen tělu, ale i očím prospívá pravidelný pohyb. A to především u těch, kdo pracují na počítači. Právě těm je určený soubor nenáročných očních pohybů, jež urychlí látkovou výměnu v oku a jeho okolí. Jedná se o oční jógu.

  • Návštěvy očního lékaře

V žádném případě nesmíme podceňovat zhoršené vidění. Pořízení dioptrických brýlí by měla předcházet návštěva očního lékaře.

Pravidelné prohlídky u očního lékaře mohou také pomoci odhalit i závažné oční choroby, které probíhají nepozorovaně. Patří mezi ně zelený zákal.

  • Důležitá je i ochrana očí

Zrak je důležité chránit nejen proti sluníčku, ale i v případě, že vykonáváte práci, při níž by mohlo dojít k poškození očí.

Pokud nosíte kontaktní čočky, je potřeba se o ně řádně starat, čistit je a ukládat je do roztoku přímo pro ně určeného. Hygienu je potřeba dodržovat i při manipulaci s nimi.